Select Page

Pitong Gatang by Fred Panopio

Pitong Gatang by Fred Panopio

Yodelehihoo… 2x

Dito sa Pitong Gatang, sa tabi ng Umbuyan
May mga kasaysayan akong nalalaman
Ito ay hindi tsismis, napag-uusapan lang
Yo de le hi ho, walang labis, walang kulang

May isang munting tindahan sa bukana ng Umbuyan
At sa kanto ng kalye Pitong Gatang
Dito ay nag-uumpukan ang ilang pilyong istambay
Na walang hanapbuhay kundi ganyan

Ito ay hindi tsismis, napag-uusapan lang
Yo de le hi ho, walang labis, walang kulang
Ngunit bakit mayroong tao na katulad kong tsismoso

At sa buhay ng kapwa’y usisero
Kung pikon ang iyong ugali at hindi pasensiyoso
Malamang oras-oras basag-ulo

Ito ay hindi tsismis, napag-uusapan lang
Yo de le hi ho, walang labis, walang kulang

Yodelehihoo… 2x

Imposible ang maglihim, kung ikaw ay mayroong secret
Sa Pitong Gatang lahat naririnig
At kung ibig mong mabuhay nang tahimik na tahimik
Mag-patay-patayan ka bawat saglit

Ito ay hindi tsismis, napag-uusapan lang Yo de le hi ho, walang labis, walang kulang
Itong aking inaawit, ang tamaa’y huwag magalit
Ito naman ay bunga lang n’yaring isip
Ang Pitong Gatang kailanman ay di ko maiwawaglit
Tagarito ang aking iniibig
Yodelehihoo…
Yodelehi, yodelehi, oh ho yodelehihi
Oh ho yodelehihi

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *