Select Page

Kawawang Cowboy

Kawawang Cowboy

Ako ang kawawang cowboy
Ang bubble gum ko’y tsampoy
Ang pananghalian ko ay laging kamoteng kahoy

Ang ate ko at ang kuya
Ang nanay, tatay, lola, ang buong pamilya
Silang lahat ay hindi cowboy
Ako’y nag-iisang palaboy
Ang aking kabayong dala may butones pa

Ang kawawang cowboy
May baril walang bala
May bulsa wala namang pera
Ako nga ang cowboy
Palaging nag-iisa
Ang kabayo ay walang paa
Ang aking brief ay butas pa

Ako ang kawawang cowboy
Ang bubble gum ko’y tsampoy
Ang pananghalian ko ay laging kamoteng kahoy

Ang ate ko at ang kuya
Ang nanay, tatay, lola, ang buong pamilya
Silang lahat ay hindi cowboy
Ako’y nag-iisang palaboy
Ang aking kabayong dala may butones pa

Ang kawawang cowboy
May baril walang bala
May bulsa wala namang pera
Ako nga ang cowboy
Palaging nag-iisa
Ang kabayo ay walang paa
Ang aking brief ay butas pa

Ang kawawang cowboy
May baril walang bala
May bulsa wala namang pera…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *