Select Page

Kampo ni Ladio (a Hiligaynon Song)

Kampo ni Ladio (a Hiligaynon Song)

Being exposed to the 2 major Visayan vernaculars brings a sort of ‘being able to understand’ what the other person is talking about and that is what isnpired this Gacha Life Music Video. This song is one of those funnier novelty songs that you can hear, if you will be able to understand.

Sa higad sang sapa
Sa kampo ni Ladio
may turiteng manok
Nga ginaarado
Inari ko malapit
isang ulitawo
nangahas mag sulat
sang kamot nyang tuo

Dinikta sang Apa
sinulat sang Kumpol
binasa sang Bulag
namati ang Bungol
Testigos ang Buktot
sapagkamatood
naakig ang lupog
kay dili ka tindog

Kinuha ang gitara
kag magkinalipay
kinuskus sang Pingkaw
ang Tarso nag babay

Umabot ang sungi
kinantahan lolay
ang Buktot kag Pi-ang
amu ang nagsabay

Kon akon madumduman
Buktot ko nga Ugangan
daw malupok ang akon dughan
Tungod sa pag pinitensiya
Sang Bayaw ko nga Pirot
Dughan ko ga Puloryakot

Dugangan pa man gani
sang biras ko nga sungi
dughan ko kay daw magisi
pilit ko nga antosun
Asawa ko nga hapo-on
Anhon ta ky swerte nakon.

Gindamgo ta sa litsehan
(litsehan)
May ara ka sa salmonan
(salmonan)
Gintigay sa tirsyohan
(tirsyohan)
Gugma ta sa raynahan

Kon akon madumduman
Buktot ko nga Ugangan
daw malupok ang akon dughan
Tungod sa pag pinitensiya
Sang Bayaw ko nga Pirot
Dughan ko ga Puloryakot

Dugangan pa man gani
sang biras ko nga sungi
dughan ko kay daw magise
pilit ko nga antosun

Asawa ko nga hapo-on…..
Anhon ta kay swerte nakon.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *